Sakramenti su sveti čini koji vezuju vidljivo i nevidljivo, nebesko i zemaljsko, Božje i ljudsko. Oni su po svojoj definiciji vidljivi znakovi koji upućuju i posreduju nevidljivo Božje djelovanje na dobro i na spasenje čovjeka.

Sedam sakramenata:

1. Krštenje

2. Potvrda - Krizma

3. Pričest - Euharistija

4. Ispovijed

5. Bolesničko pomazanje

6. Svećenički red

7. Ženidba

njemcka-zastava

Liturgija dana

Novi župni listić!

Tribine za odrasle

tribine 2018 2019 naslovna

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Plakat djecji zbor112017mali

Go to top