vijenac dosasceUobičajene i običajne aktivnosti Crkve u vrijeme došašća i pučke adventske pjesme pozivaju nas na iščekivanje što je tek jedno lice došašća. Vrijedno je zato u liturgiji došašća uočiti svu težinu i ozbiljnost poziva na bdjenje i radost (exspectare, vigilare, sperare, gaudere, laetare). Jednostrano prikazivati življenje došašća kao iščekivanje znači odgađati spasenje za neko drugo vrijeme, pa tako i odgađati angažiranost vjere. U došašću, naime, ne slavimo iščekivanje nego događanje, događanje dolaska koji traje bez prestanka. Liturgijska tradicija nije naime predbožićno vrijeme naslovila Exspectatio (Iščekivanje), iako rado ističe takvu obojenost vremena, nego Adventus (Dolazak), što znači da se Kristov dolazak događa neprekidno, pa i u vremenu došašća. Svetkovina Kristova utje­lovljenja (Božić) nije zato 'konac iščekivanja' nego vrhunac Kristova dolaženja u našu životnu stvarnost.

Iščekivati Kristov dolazak, onako kako nam sugerira kršćanska liturgija, znači biti trajno otvoren Kristu koji dolazi. Tako se stvarnost koja se iščekuje odjelotvoruje već sada u vremenu iščekivanja, jer adventus (dolazak) je nužno eventum, događaj, ali događaj shvaćen kao eventus, dakle kao ishod i konac Bož­jega nauma o spasenju. Zato i naše iščekivanje jest događanje, aktivni vjernički život koji udjelotvoruje i uvremenjuje Kristov dolazak. Vjernička dinamika koju zahtijeva vrijeme došašća proistječe iz dinamike Kristova dolaska.
Prvi Kristov dolazak otvorio nam je vrata spasenja, vrata čije je zasune grijeh zapriječio. Prvo predslovlje došašća izrijekom kaže da nam je Krist svo­jim prvim dolaskom otvorio vrata vječnoga spasenja. Izraz je zapravo znatno snažniji: Krist je otključao vrata (reseravit), štoviše, otklonio je zaporne zasune grijeha koji su čovjeku priječili pristup spasenju.
Drugi Kristov dolazak bit će potpuno očitovanje dara što ga sada bud­no čekamo. Spasenje će dakle postati očevidno. Kristov dolazak je dar kojemu se nadamo da će postati očit, bjelodan, dohvatljiv (manifestus), doslovno rečeno: moći će se rukom zahvatiti (manus + fendere).
Gospodin dolazi! - tom se formulacijom rado izražava adventska liturgija. Sadašnjost (prezentnost) Kristova dola­ska postaje pokretač vjerničke angažiranosti koja cjelokupni život usmjerava (ori­jentira) prema Onomu koji dolazi. Ista ta realnost došašća poziva nas da u vreme­nu došašća živimo stvarnost Dolaska i Susreta, a ne tek iščekivanje obećanja.
(Na vrelu liturgije)

Liturgija dana

Novi župni listić!

Tribine za odrasle

tribine 2018 2019 naslovna

Želim krstiti dijete!

Želim se vjenčati!

Dječji zbor

Plakat djecji zbor112017mali

Prva sv. Pričest - 2019.

prva sv pricest2019

Potvrda - Krizma - 2019.

potvrda krizma2019

Go to top